Bertils kväll 8e maj 2019

Bertils kväll åttonde Maj
Bertil inledde med att dela ut ett tjockt kompendium med texten ”Konvention om barnets rättigheter” och berättade att den första januari kommer barnkonventionen äntligen bli lag i Sverige efter att ha diskuterats i många år, språken som konventionen är skrivna på är engelska och franska vilket är det som gäller självfallet är hela konventionen som består av femtiofyra artiklar översatta till svenska men jag antar att det kan komma att uppstå en del diskussioner om översättningarna? Vi får väl ändå vara nöjda med att vi inte tvingas lära oss franska för att sitta nämnd i ett mål som innehåller ovanstående. Jag har börjat läsa igenom kompendiet och redan hittat intressanta delar som kan komma att påverka landets myndighetsutövning så jag uppmanar er som var med och fick handlingarna att ta er tid och läs kompendiet under några kvällar för de av oss som är kvar som nämndemän kommande år får säkert uppleva att lagen hamnar på bordet. Ni som inte var med kan nog hitta konventionen på nätet fråga annars Bertil Jarl var ni ska söka? Det är en ”bibba” att skriva ut men den är värd bläcket. Konventionen kommer också att bli ett återkommande inslag under hösten
Det som också togs upp under kvällen var den obligatoriska introduktionsutbildningen där lagen stadgar att det inom sex månader ska följa en repetionsutbildning! Det sistnämnda hade Bertil luskat fram, för det har inte uppmärksammats av domstolen. Obligatoriska utbildningar har ju vår förening efterfrågat länge utan gensvar, nu kommer det som ni vet framöver en sådan men vår önskan är återkommande obligatoriska utbildningar.
Vi fick också ett häfte om en lag från 2018 innehållande bl.a. oaktsam våldtäkt som kort berördes.
Kvällen var den sista före sommaren och jag återkommer med datum för hösten, nytt då blir att det kommer att växlas mellan tisdag och onsdag för att ge fler möjlighet att komma på Bertils intressanta kvällar
Lennart Sevdin ordförande

Att ge barn framtidshopp är bättre väg än hårdare straff

  1. DEBATT 20190321

S-ministrarnas löften om att ”knäcka gängen” är dömda att misslyckas. Att höjda straff inte löser problemen vet man förstås om i regeringen, men genom sin politik och retorik hoppas man slippa debatten med M och SD. Det som i stället behövs är en liknande satsning som 90-talets kunskapslyft: ett integrationslyft, skriver Thomas Bodström.

 

Se hela artikeln

Vi ligger rätt i tiden vad det gäller våra föredrag

Vår lokala nämndemannaförening, har legat precis rätt i tiden, då det gäller våra kompetenskvällar. I år har vi hittills haft följande ämnen som hanterats, varav tre av dessa var på den av oss arrangerade regionträffen.  Vi är övertygade om att för att fungera som en fullvärdig lekmannadomare, så måste nämndemännen ha en god insikt i samhället, och där också dess baksidor, vilka vi ofta träffar på under vårt uppdrag. Eskilstuna-Strängnäs Program under 2018 och 2019 Hittills hållna under 2018 Förutom dessa program, har också vår rådman Bertil Jarl, hittills hållit åtta kvällar om våra lagsituationen, samt om nämndemannaskapet, och det kommer två till kvällar, innan året är slut. Vi planerar nu ett antal mycket intressanta kvällar under 2019, såsom:
  • Att arbeta som lagman och domare internationellt.  Lagman Lars Dahlstedt. berättar om sin erfarenhet , bland annat från Kosovo och andra ställen. På Årsmötet  torsdagen 2019-01-31 klockan 18:00 i ABF Eskilstuna.
  • Skall vi straffa ut sexbrottslingar, eller återassimilera dem?
  • Post traumatisk stress, och risken att blanda ihop den med psykisk sjukdom.
  • Misshandels och våld skador, samt hur dess allvar, och hur de ser ut i PREPP:en samt hur vi skall tolka dessa skadebilder. Ann-Christine Nilsson.
Fler kommer, samt hoppas vi på fortsättning på Bertil Jarls föredragningar. Som alltid är alla NRF medlemmar välkomna, oavsett vilken förening de är anslutna till.      

Nu har vi haft regionkonferensen

Lördagen den 13 oktober, höll vi Region 6’s konferens. Vi hade ett fullspäckat program, som började med att jag tog upp några frågeställningar som vi nämndemän kan ställas inför, såsom, skall vi agera som goda samhällsmedborgare, eller endast som betraktare, när vi ser kriminella trender i vårt uppdrag. Om vi uppträder såsom goda samhällsmedborgare kan det göra att vår oförvitlighet och neutralitet kan ifrågasättas, men om vi inte gör det, riskerar fler att råka ut för den nya kriminella trenden. Ja vilket ben skall man stå på. Vi tog också upp frågan om vi skall minimera våra regionkonferenser till att bara vara diskussioner mellan de olika lokalföreningarnas ordföranden, eller om vi skall fortsätta att också ha intressanta program, och bjuda in medlemmarna, så som vi gör nu. Svaret blev att fortsätta så som vi nu gör.

Programmet började med Jörgen Skarin som är chef över ISÖB enheten i Östra Sverige. Det var ett mycket givande program, och vi kommer att ha hans presentation på vår hemsida Sedan kom Gunnar Appelgren som byggde upp och var insattsledare för Södertäljemodellen. Här var den viktigaste delen att sattsa på skolan, men självklart också att snabbt undanröja den kriminella ledningsstrukturen.

 

Mycket intressant och lärorikt. Gunnar berättade bland annat om den forskning som han nu leder , om hur man råder bot på , våra “No go ” zoner.  Det verkar som de viktigaste är den sociala delen och att ge ungdomar en förutsättning för en god framtid.

Sedan kom Ann Törnkvist, författare av boken ” Följ fucking order”, som ger insyn i maffiastrukturen, och hur man bröt ner den.

 

Sedan avslutade vi träffen med Sanna Wallin, från Brå, som presenterade senaste trygghetsundersökning. Mycket intressant.

 

Brotten är inte själva problemet – utan varför de begås. Skriven av Siv Aksila

“Brotten är inte själva problemet – utan varför de begås. Höjda straff är inte lösningen men det är viktigt att rättsväsendet dömer.”

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Artikeln

 

 

Se Sivs insändare i Eskilstuna kuriren 2018-07-11