Att ge barn framtidshopp är bättre väg än hårdare straff

  1. DEBATT 20190321

S-ministrarnas löften om att ”knäcka gängen” är dömda att misslyckas. Att höjda straff inte löser problemen vet man förstås om i regeringen, men genom sin politik och retorik hoppas man slippa debatten med M och SD. Det som i stället behövs är en liknande satsning som 90-talets kunskapslyft: ett integrationslyft, skriver Thomas Bodström.

 

Se hela artikeln

Vi ligger rätt i tiden vad det gäller våra föredrag

Vår lokala nämndemannaförening, har legat precis rätt i tiden, då det gäller våra kompetenskvällar. I år har vi hittills haft följande ämnen som hanterats, varav tre av dessa var på den av oss arrangerade regionträffen.  Vi är övertygade om att för att fungera som en fullvärdig lekmannadomare, så måste nämndemännen ha en god insikt i samhället, och där också dess baksidor, vilka vi ofta träffar på under vårt uppdrag. Eskilstuna-Strängnäs Program under 2018 och 2019 Hittills hållna under 2018 Förutom dessa program, har också vår rådman Bertil Jarl, hittills hållit åtta kvällar om våra lagsituationen, samt om nämndemannaskapet, och det kommer två till kvällar, innan året är slut. Vi planerar nu ett antal mycket intressanta kvällar under 2019, såsom:
  • Att arbeta som lagman och domare internationellt.  Lagman Lars Dahlstedt. berättar om sin erfarenhet , bland annat från Kosovo och andra ställen. På Årsmötet  torsdagen 2019-01-31 klockan 18:00 i ABF Eskilstuna.
  • Skall vi straffa ut sexbrottslingar, eller återassimilera dem?
  • Post traumatisk stress, och risken att blanda ihop den med psykisk sjukdom.
  • Misshandels och våld skador, samt hur dess allvar, och hur de ser ut i PREPP:en samt hur vi skall tolka dessa skadebilder. Ann-Christine Nilsson.
Fler kommer, samt hoppas vi på fortsättning på Bertil Jarls föredragningar. Som alltid är alla NRF medlemmar välkomna, oavsett vilken förening de är anslutna till.      

Nu har vi haft regionkonferensen

Lördagen den 13 oktober, höll vi Region 6’s konferens. Vi hade ett fullspäckat program, som började med att jag tog upp några frågeställningar som vi nämndemän kan ställas inför, såsom, skall vi agera som goda samhällsmedborgare, eller endast som betraktare, när vi ser kriminella trender i vårt uppdrag. Om vi uppträder såsom goda samhällsmedborgare kan det göra att vår oförvitlighet och neutralitet kan ifrågasättas, men om vi inte gör det, riskerar fler att råka ut för den nya kriminella trenden. Ja vilket ben skall man stå på. Vi tog också upp frågan om vi skall minimera våra regionkonferenser till att bara vara diskussioner mellan de olika lokalföreningarnas ordföranden, eller om vi skall fortsätta att också ha intressanta program, och bjuda in medlemmarna, så som vi gör nu. Svaret blev att fortsätta så som vi nu gör.

Programmet började med Jörgen Skarin som är chef över ISÖB enheten i Östra Sverige. Det var ett mycket givande program, och vi kommer att ha hans presentation på vår hemsida Sedan kom Gunnar Appelgren som byggde upp och var insattsledare för Södertäljemodellen. Här var den viktigaste delen att sattsa på skolan, men självklart också att snabbt undanröja den kriminella ledningsstrukturen.

 

Mycket intressant och lärorikt. Gunnar berättade bland annat om den forskning som han nu leder , om hur man råder bot på , våra “No go ” zoner.  Det verkar som de viktigaste är den sociala delen och att ge ungdomar en förutsättning för en god framtid.

Sedan kom Ann Törnkvist, författare av boken ” Följ fucking order”, som ger insyn i maffiastrukturen, och hur man bröt ner den.

 

Sedan avslutade vi träffen med Sanna Wallin, från Brå, som presenterade senaste trygghetsundersökning. Mycket intressant.

 

Brotten är inte själva problemet – utan varför de begås. Skriven av Siv Aksila

“Brotten är inte själva problemet – utan varför de begås. Höjda straff är inte lösningen men det är viktigt att rättsväsendet dömer.”

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Artikeln

 

 

Se Sivs insändare i Eskilstuna kuriren 2018-07-11