Vi bestämmer själva om nämndemannasystemet kan bestå, genom vårt handlande.

Att vara nämndeman är ett mycket viktigt förtroendeuppdrag, där allmänheten möter oss i situationer som är mycket svåra för dem. Och då vår roll är att delta i dömandet av åtalade medmänniskor, är det mycket viktigt att vi uppträder på ett sätt, så att allmänheten känner förtroende för oss. Detta gäller inte bara när vi sitter i rätten, utan alltid när vi rör oss bland människor.  Någon kan känna till att vi är nämndemän, och då får inte vårt uppträdande, eller vad vi säger, kunna uppfattas på ett negativt sätt. Det får absolut inte handla om saker i rättegångar, som vi deltar i eller har deltagit i. Vi har tystnadsplikt om vad som uppfattas och sägs i rättssalen, och det skall aldrig diskuteras utanför rättssalen. Om vi eller någon av oss inte uppträder på ett sätt som anstår en nämndeman, så kan fel personer höra eller se det, och det kommer att försämra anseendet för nämndemän och domstolsväsendet. Sker det, är risken mycket stor att drevet på nämndemannasystemet startar igen.

Svensk Kriminalpolitik och strängare straff

Vi hade tur att föreläsningen ägde rum. Vår planering var att hålla föreläsningen den 27 februari, då tågtrafiken från Stockholm, var avstängd hela veckan innan. Men vi hade inte riktig tur, då hela östra Svealand drabbades av snökaos, och alla tåg var starkt försenade. Henriks tåg markerades bara som senarelagt, så han fick ta två tåg tidigare, som avgick i princip vid den tid, då det planerade tåget skulle avgått.Läs mer

Glöm inte en av årets höjdpunkter Strängare straff är det lösningen?

Under titten Svensk kriminalpolitik och strängare straff berättar kriminologiprofessor  Henrik Tham från kriminologiska institutionen Stockholms universitet,.tisdagskväll 2018-02-27 18:00 på Fortet i Eskilstuna. Våra olika partier tävlar nästan om vem som skall kräva strängaste straff, för att kunna visa handlingskraft. Frågan är då, avhåller strängare straff brottslingar eller presumtiva brottslingar, från att utföra brottet? Minskar de strängare straffen kriminaliteten i samhället? Ja dessa frågor kommer Henrik att reda ut för oss, baserat på den forskning som finns. Som jag ser det, kan denna kväll, bli en tankeställare, och kanske också ett rättesnöre för oss. Och i oss inkluderar jag inte bara oss nämndemän, utan rådmän, och politiker.  Vi har bjudit in nämndemännen från region 6 , samt våra grannföreningar kring Mälaren, samt våra rådmän och våra politiker i Eskilstuna och Strängnäs. Vi tar 100 kronor, som går till en matig macka med fika, samt lokalhyran. Det går bra att betala på platsen.Välkommen