Om Lennart Sevdin

Nämndemän från början i Stockholms tingsrätt , därefter i Södertörn (Flemingsberg) och nu i Eskilstuna Tingsrätt och ledamot i Nämndemannaföreningen sedan några år, efter årsmötet 2019 vald till ordförande.

Sommarbrev aug.2019

Hoppas ni haft en skön sommar! Så sakteliga börjar ledigheterna lida mot sitt slut och vardagen tar vid. Jag har fått ett par uppgifter och önskningar från Monica och Hillevi i receptionen. först, ni som undrar över fördelningen av extramål på oss nämndemän, när ett mål läggs ut tar ett dataprogram vid och skickar ut förfrågan, endagars på sms flerdagars på mejl bara när det “krisar” och det inte kommer tillräkligt med “ja” så tar människan vid. detta leder till nästa punkt alldeles för få svarar i rimlig tid på frågan om ett extramål , snälla svara ja eller nej när in får en fråga och så snart ni blivit varse att ni blivit tillfrågade. Och en liten sak till, som ni märkt är det numera Notarien som skriver era tider i domstolen och det är också hon/han som ser tll att ni får era pengar så receptionen sköter inte detta.

Ta vara på de vackra dagar som återstår av sommaren

Hälsningar

Ordförande Lennart Sevdin

Bertils kväll 8e maj 2019

Bertils kväll åttonde Maj
Bertil inledde med att dela ut ett tjockt kompendium med texten ”Konvention om barnets rättigheter” och berättade att den första januari kommer barnkonventionen äntligen bli lag i Sverige efter att ha diskuterats i många år, språken som konventionen är skrivna på är engelska och franska vilket är det som gäller självfallet är hela konventionen som består av femtiofyra artiklar översatta till svenska men jag antar att det kan komma att uppstå en del diskussioner om översättningarna? Vi får väl ändå vara nöjda med att vi inte tvingas lära oss franska för att sitta nämnd i ett mål som innehåller ovanstående. Jag har börjat läsa igenom kompendiet och redan hittat intressanta delar som kan komma att påverka landets myndighetsutövning så jag uppmanar er som var med och fick handlingarna att ta er tid och läs kompendiet under några kvällar för de av oss som är kvar som nämndemän kommande år får säkert uppleva att lagen hamnar på bordet. Ni som inte var med kan nog hitta konventionen på nätet fråga annars Bertil Jarl var ni ska söka? Det är en ”bibba” att skriva ut men den är värd bläcket. Konventionen kommer också att bli ett återkommande inslag under hösten
Det som också togs upp under kvällen var den obligatoriska introduktionsutbildningen där lagen stadgar att det inom sex månader ska följa en repetionsutbildning! Det sistnämnda hade Bertil luskat fram, för det har inte uppmärksammats av domstolen. Obligatoriska utbildningar har ju vår förening efterfrågat länge utan gensvar, nu kommer det som ni vet framöver en sådan men vår önskan är återkommande obligatoriska utbildningar.
Vi fick också ett häfte om en lag från 2018 innehållande bl.a. oaktsam våldtäkt som kort berördes.
Kvällen var den sista före sommaren och jag återkommer med datum för hösten, nytt då blir att det kommer att växlas mellan tisdag och onsdag för att ge fler möjlighet att komma på Bertils intressanta kvällar
Lennart Sevdin ordförande

Utbildning

Bertil Jarls utbildningskväll 22a feb.

Gänget samlades som vanligt i fikarummet 2 tr. och startade med kaffe, bulle och sockerkaka

Kvällens ämne var” Propositionen om skärpta straff för vissa allvarliga brott”

Minimistraffet för grov misshandel föreslås höjas från ett år till ett år och sex månader

På motsvarande sätt men i varierande grad höjs straffen för synnerligen grov misshandel och grovt rån, grovt olaga hot och grovt olaga tvång. Reglerna föreslås träda i kraft 1a juli 2017.

Bertil tog sedan upp Straffvärde (29 kap. 1§) och bedömningen av straffvärdet där vi ska beakta den skada, kränkning eller fara som gärningen inneburit och även beakta om gärningen inneburit ett allvarligt angrepp och om det påverkat hälsan eller tryggheten för målsägaren.

2§ försvårande omständigheter: Där räknade han upp 8 punkter som anses försvåra brottet B.l.a. var avsikten att det skulle bli värre än det blev. Stor hänsynslöshet. Utnyttjat någons skyddslöshet eller svårighet att värja sig. Utnyttjat sin ställning eller missbrukat förtroende. Utnyttjat någons beroende till att förmå någon att begå brott. Organiserad Brottslighet. Kränkning av person eller folkgrupp. Skadat tilliten hos barn i förhållande till närstående person.

3§ Förmildrande omständigheter: Om brottet föranletts av någons uppenbart kränkande beteende. Om den tilltalade haft en allvarlig psykisk störning eller annat som givit honom nedsatt förmåga att kontrollera sitt handlande. Om brottet föranletts av stark mänsklig medkänsla.

Även 4§ om återfall berördes ytligt liksom 5§ Billighetshänsyn

Vi fick även som vanligt några fler papper som hemläxa att studera i nattlampans sken, dessa berör jag inte nu.

Tack Bertil för en givande kväll, du gör vårt arbete meningsfullare.

Vid pennan

Lennart Sevdin