Om Lennart Sevdin

Nämndemän från början i Stockholms tingsrätt , därefter i Södertörn (Flemingsberg) och nu i Eskilstuna Tingsrätt och ledamot i Nämndemannaföreningen sedan några år, efter årsmötet 2019 vald till ordförande.

Bertils Kväll i November 2019

Bertils Novemberkväll
• Både vi ”åldringar” och våra nya nämndemän behövde nog den inledning som Bertil startade med, grunder som nog inte kan upprepas nog ofta.
• 1/ Vad yrkar åklagaren?
• 2/ Vad är styrkt? Bortom rimligt tvivel, bevisat mm.
• 3/ Rubricering
• 4/ Vilken ”påföljd” ska den tilltalade få
• 5/ Är gärningen grov nog för att målsäganden ska vara berättigad till ”skadestånd”? och med vilket belopp? Kränkning, sveda och värk, förlorad inkomst.
• Bertil fortsatte sedan med olika påföljder.
• ”Böter” i ett antal varianter och i kombination med andra påföljder. I brottsbalken kapitel 25, 27, och 28 kan du läsa mer om vilka domar där böter kan ingå i kombination med andra
påföljder
• Hur den tilltalades ålder spelar roll för påföljden tog Bertil också upp. Under 21 år döms den tilltalade normalt aldrig till fängelse dock finns en variant om det bedöms som
nödvändigt och det är sluten ungdomsvård, i Brb (brottsbalken) kapitel 32 beskrivs de olika påföljderna för unga ingående.
• När mer än halva tiden gått delade Bertil ut våra ”hemläxor”
• ”Människoexploatering” till vardags säger väl de flesta människohandel? Dock är det en liten skillnad och en helt egen lag där ännu ingen fällts men det just nu pågår en rättegång mot en krögare som påstås ha utnyttja ett ungt par med uppehållstillstånd och under pistolhot tvigat dem att arbeta gratis i restaurangenEn ganska vidrig företeelse. Brottet togs in i lagstiftningen 2018 men är naturligtvis ingen ny företeelse.
• I normala fall kan man dömas till max 4 års fängelse men om brottet bedöms som grovt är det lägst två år och högst 10 år.
• Den andra delen av ”hemläxan” benämns ” Om brott mot frihet och frid” och känns inte väsensskild från den föregående ”Människoexploatering”
• 4 kap.1 paragrafen där gärningen riktar sig mot barn och om rätten finner att den tilltalade kan dömas för ”människorov” så är straffskalan lägst 2 år och upp till 18 år eller livstid.
• Nästa och årets sista Bertils kväll sista blir onsdagen den 11e december, missa inte den!
• Vid pennan Lennart Sevdin

Påminnelse

Vänner några påminelser:
Tisdag !9/11 kl 17 Bertils kväll Tingsrätten 2 tr
Måndag 9/12 13-1500 besök på Mariefredsanstalten 4 platser kvar
Onsdag 5/2 2020 18 00 Årsmöte på ABF Eskilstuna
Lennart Sevdin Ordförande

Mariefredsanstalten

Studiebesök på Mariefredsanstalten

Nu är det klart, besöket blir den nionde december klockan tretton till femton,

Vi får vara max femton personer och de vill ha in födelsenummer på deltagarna i förväg så anmälan görs till mig på mejl eller SMS och ska innehålla namn och födelsenummer och först till kvarn gäller eftersom vi inte får vara fler än femton. Vidare gäller enskild transport, försök gärna samåka.

Min E-postadress lennart.sevdin@telia.com mobil, 070-5675090

Varmt välkomna

Lennart Sevdin ordförande Nämndemannaförening

Besök på Mariefredsanstalten

Lars Åke har fått kontakt med anstalten, så här skriver han

Hejsan igen, fick besked från Mariefredsannstalten idag. Möjliga datum i år är 11,18,
25 Nov samt 2 & 9 Dec. Em.
Max 15 Pers samt att personnummer krävs i förhand för inpassage. Mvh / L-Å G

Är ni intresserade kontakta Lars Åke och tala om vilka datum som fungerar för er mobil 0738567110 (SMS)

Regionkonferens okt. 2019


Hej alla nu har detaljerna till höstens regionkonferens kommit, Följande gäller: Föreningens medlemmar är inbjudna till Norrköpings nämndemannaförenings regionkonferens. Plats; Fredgagården, Greta Stora Hammaren 1 61690 Åby. den 19 oktober kl 8,30

Avfart Getå det ligger 3,5 km från E4

Nedan kan ni se inbjudan; med program notera sista anmälningsdag 11 oktober till Kerstin Nordenberg tel 0704451519 eller k.nordenberg@spray.se

kostnad 150 kr/person, betalas på plats

Agenda och kallelse

Bertils kväll 17/9 2019

Bertils kväll Tisdag 17 sept. 2019
Ämne för kvällen: Jäv
4 kap. 13§ Domare är jävig att handlägga mål. Sedan följer ett antal ”om” och de flesta är väl ganska självklara för oss? Om vi har en nära eller vänskaplig relation eller släktband till någon av parterna i målet eller om vi kan gynnas eller skadas av ett visst utfall i målet så är du jävig.

Är du förmyndare eller god man till part i målet eller sitter i styrelsen för ett bolag eller förening som är part i målet är du också jävig, eller som det står i lagen ”om eljest särskild omständighet föreligger som är ägnad att rubba förtroendet till hans opartiskhet i målet”

Men nu kommer vi till det som kan vara knepigt nämligen ”Delikatessjäv” det kan vara fall som inte omfattas av det allmänna jävsfallen men där domaren känner att han inte helt kan frigöra sig från att luta åt ett visst håll p.g.a. bekantskap eller kunskap om part målet i sitt dömande. Men att tidigare ha dömt någon i ett mål är inte i och sig själv jäv även om den dömde känner ovänskap till domaren.

I ett fall från 2009 fan regeringsrätten att jäv inte förevarit när en tjänstledig anställd vid skatteverket som adjungerats i kammarrätten inte varit jävig i ett mål där skatteverket varit på eftersom skatteverket är en rikstäckande myndighet med ett stort antal enheter.

Det motsatta inträffade när en adjungerad ledamot i Hovrätten som var tjänstledig från åklagarmyndigheten dömde i ett mål. Där ansågs jäv föreligga. Att vandra från åklagare till domare kan alltså vara känsligt.

Sammanfattningsvis: välj dina vänner med omsorg så du inte möter dem som parter i ditt arbete som nämndeman
Lennart Sevdin