Om Lennart Sevdin

Nämndemän från början i Stockholms tingsrätt , därefter i Södertörn (Flemingsberg) och nu i Eskilstuna Tingsrätt och ledamot i Nämndemannaföreningen sedan några år, efter årsmötet 2019 vald till ordförande.

Besök på Frivården

Ett tillfälle för dig som vill veta mer om vår verksamhet och hur vi arbetar.

NÄR: fredagen den 10 maj kl. 9-12

VAR: Rademachergatan 8 (samma hus som Tingsrätten) våning 4.

HUR kommer det gå till: Fri rundvandring och information om vår verksamhet

Du får gärna ta med dig några kollegor, vi behöver bara få veta vilka som kommer.

Anmäl er med ett mejl senast den 6maj      

till: f.eskilstuna@kriminalvarden.se  

Utbildning

Bertil Jarls utbildningskväll 22a feb.

Gänget samlades som vanligt i fikarummet 2 tr. och startade med kaffe, bulle och sockerkaka

Kvällens ämne var” Propositionen om skärpta straff för vissa allvarliga brott”

Minimistraffet för grov misshandel föreslås höjas från ett år till ett år och sex månader

På motsvarande sätt men i varierande grad höjs straffen för synnerligen grov misshandel och grovt rån, grovt olaga hot och grovt olaga tvång. Reglerna föreslås träda i kraft 1a juli 2017.

Bertil tog sedan upp Straffvärde (29 kap. 1§) och bedömningen av straffvärdet där vi ska beakta den skada, kränkning eller fara som gärningen inneburit och även beakta om gärningen inneburit ett allvarligt angrepp och om det påverkat hälsan eller tryggheten för målsägaren.

2§ försvårande omständigheter: Där räknade han upp 8 punkter som anses försvåra brottet B.l.a. var avsikten att det skulle bli värre än det blev. Stor hänsynslöshet. Utnyttjat någons skyddslöshet eller svårighet att värja sig. Utnyttjat sin ställning eller missbrukat förtroende. Utnyttjat någons beroende till att förmå någon att begå brott. Organiserad Brottslighet. Kränkning av person eller folkgrupp. Skadat tilliten hos barn i förhållande till närstående person.

3§ Förmildrande omständigheter: Om brottet föranletts av någons uppenbart kränkande beteende. Om den tilltalade haft en allvarlig psykisk störning eller annat som givit honom nedsatt förmåga att kontrollera sitt handlande. Om brottet föranletts av stark mänsklig medkänsla.

Även 4§ om återfall berördes ytligt liksom 5§ Billighetshänsyn

Vi fick även som vanligt några fler papper som hemläxa att studera i nattlampans sken, dessa berör jag inte nu.

Tack Bertil för en givande kväll, du gör vårt arbete meningsfullare.

Vid pennan

Lennart Sevdin