Nu har vi haft regionkonferensen

Lördagen den 13 oktober, höll vi Region 6’s konferens. Vi hade ett fullspeckat program, som började med att jag tog upp några frågeställningar som vi nämndemän kan ställas inför, såsom, skall vi agera som goda samhällsmedborgare, eller endast som betraktare, när vi ser kriminella trender i vårt uppdrag. Om vi uppträder såsom goda samhällsmedborgare kan det göra att vår oförvitlighet och neutralitet kan ifrågasättas, men om vi inte gör det, riskerar fler att råka ut för den nya kriminella trenden. Ja vilket ben skall man stå på. Vi tog också upp frågan om vi skall minimera våra regionkonferenser till att bara vara diskussioner mellan de olika lokalföreningarnas ordföranden, eller om vi skall fortsätta att också ha intressanta program, och bjuda in medlemmarna, så som vi gör nu. Svaret blev att fortsätta så som vi nu gör.

Programmet började med Jörgen Skarin som är chef över ISÖB enheten i Östra Sverige. Det var ett mycket givande program, och vi kommer att ha hans presentation på vår hemsida Sedan kom Gunnar Appelgren som byggde upp och var insattsledare för Södertäljemodellen. Här var den viktigaste delen att sattsa på skolan, men självklart också att snabbt undanröja den kriminella ledningsstrukturen.

 

Mycket intressant och lärorikt. Gunnar berättade bland annat om den forskning som han nu leder , om hur man råder bot på , våra “No go ” zoner.  Det verkar som de viktigaste är den sociala delen och att ge ungdomar en förutsättning för en god framtid.

Sedan kom Ann Törnkvist, författare av boken ” Följ fucking order”, som ger insyn i maffiastrukturen, och hur man bröt ner den.

 

Sedan avslutade vi träffen med Sanna Wallin, från Brå, som presenterade senaste trygghetsundersökning. Mycket intressant.

 

Brotten är inte själva problemet – utan varför de begås. Skriven av Siv Aksila

“Brotten är inte själva problemet – utan varför de begås. Höjda straff är inte lösningen men det är viktigt att rättsväsendet dömer.”

Det här är en debattartikel med syfte att påverka. Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. Läs mer: Artikeln

 

 

Se Sivs insändare i Eskilstuna kuriren 2018-07-11

 

Regeringens proposition om ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet 2017/18:177

På Bertils tredje träff i år, informerade han om regeringens nya proposition gällande sexuallagstiftning, avseende krav på frivilligt deltagande i sexualakten.

Se:

 

Bertil förklarade propositionen, Lagrådets svar, samt svaren inkomna från remissinstanserna. Se även referat i Facebook.

Läs gärna lagtextförslagen, och fundera över vilka svårigheter det ger att ta ställning i ansvarsfrågan.

Utöver detta informerade Bertil om att Jo granskar domen i Solna tingsrätt

Vi bestämmer själva om nämndemannasystemet kan bestå, genom vårt handlande.

Att vara nämndeman är ett mycket viktigt förtroendeuppdrag, där allmänheten möter oss i situationer som är mycket svåra för dem. Och då vår roll är att delta i dömandet av åtalade medmänniskor, är det mycket viktigt att vi uppträder på ett sätt, så att allmänheten känner förtroende för oss. Detta gäller inte bara när vi sitter i rätten, utan alltid när vi rör oss bland människor.  Någon kan känna till att vi är nämndemän, och då får inte vårt uppträdande, eller vad vi säger, kunna uppfattas på ett negativt sätt. Det får absolut inte handla om saker i rättegångar, som vi deltar i eller har deltagit i. Vi har tystnadsplikt om vad som uppfattas och sägs i rättssalen, och det skall aldrig diskuteras utanför rättssalen. Om vi eller någon av oss inte uppträder på ett sätt som anstår en nämndeman, så kan fel personer höra eller se det, och det kommer att försämra anseendet för nämndemän och domstolsväsendet. Sker det, är risken mycket stor att drevet på nämndemannasystemet startar igen.