Vi får en ny hemsida.

Just nu arbetar vi med att föra över vår hemsida till förbundets webbhotell. När överföringen är klar, så kommer adressen till hemsidan att vara https://es.nmrf.se.  Den nya hemsidan blir åtkomlig, i och med att denna hemsida stängs ned.

Frågor till webbmaster 0731421360

Påminnelse

Vänner några påminelser:
Tisdag !9/11 kl 17 Bertils kväll Tingsrätten 2 tr
Måndag 9/12 13-1500 besök på Mariefredsanstalten 4 platser kvar
Onsdag 5/2 2020 18 00 Årsmöte på ABF Eskilstuna
Lennart Sevdin Ordförande

Regionkonferens okt. 2019


Hej alla nu har detaljerna till höstens regionkonferens kommit, Följande gäller: Föreningens medlemmar är inbjudna till Norrköpings nämndemannaförenings regionkonferens. Plats; Fredgagården, Greta Stora Hammaren 1 61690 Åby. den 19 oktober kl 8,30

Avfart Getå det ligger 3,5 km från E4

Nedan kan ni se inbjudan; med program notera sista anmälningsdag 11 oktober till Kerstin Nordenberg tel 0704451519 eller k.nordenberg@spray.se

kostnad 150 kr/person, betalas på plats

Agenda och kallelse

Bertils första kväll hösten 2019

Bertils Första kväll hösten 2019 28/8
Kvällens ämne: Långa fängelsestraff. Skjutningarna i Sverige har aktualiserat de längre straffen och ett lagförslag om ytterligare skärpning är på gång. Även omvandling från livstid till tidsbestämda straff togs upp.
I de fall skjutningarna klaras upp kommer de att hamna ”på vårt bord” vilket är skälet till att vi får den här informationen. Straffet för en dödsskjutning kan komma att ligga mellan 14 års fängelse och livstid, om det finns särskilt förmildrande omständigheter kan fängelsestraffet sänkas till 10 år och i omvänt fall kan det bli 16 eller 18 år om brottet kan anses vara särskilt grovt kan livstid bli straffet
Om livstid utdömts ( och vid ett ev. överklagande i högre rätt fastställts) kan den dömde efter 10 år ansöka om att få sitt straff tidsbestämt, avslås begäran måste det gå minst 12 månader innan den dömde får ansöka på nytt. Bifalls ansökan får inte det tidsbestämda straffet understiga det längsta tidsbestämda straffet18 år. Ansökan görs hos Örebro Tingsrätt och kan överklagas i Göta Hovrätt och därefter om prövningstillstånd ges i HD.
Bertil delade sedan ut ett kompendium som innehöll domarna från en mycket uppmärksammats rättsfall 1995 där MF dömdes till livstid för 7 mord och 3 mordförsök. MF ansökte 2008 om att straffet skulle tidsbestämmas, begäran avslogs i tingsrätten MF överklagade till Göta Hovrätt som också avslog och HD beviljade inte prövningstillstånd.
2010 ansökte MF på nytt och beviljades då ett tidsbestämt straff på 32 år, åklagaren överklagar till Göta Hovrätt som höjer till 36 år, både MF och riksåklagaren överklagar till HD som sätter det tidsbestämda straffet till 30 år Med två tredjedelsfrigivningen kommer alltså MF att bli villkorligt frigiven efter 20 år i fängelse
Ovanstående beskrivningar en kortfattad resumé av en tio sidor lång beskrivning av de enskilda målen och Rättsmedicinalverkets yttrande över MFs psykiska hälsa och kriminalvårdens beskrivning av hur MF skött de tjugotal permissioner han haft finns också med i beskrivningen. Jag rekommenderar de som var med på kvällen att läsa hela kompendiet och jag
har ett extra ex om någon vill läsa, säg till så lägger jag det i Nämndemannarummet.
Till sist pressenterades Regeringens propposition 2018/19:138 från Justitiedepartementet som föreslår att straffet för mord skärps där det finns ”särskilda skäl ” Den skärpningen ska ge ”oss” möjlighet att oftare döma till livstid . Lagändringen föreslås träda i kraft 1a januari 2020.
Vid ”pennan”
Lennart Sevdin

Regionkoferens

Till Medlemmar i föreningen:I går fick jag en muntlig inbjudan till höstens regionkanferens av Ulla-Britt Fornell, den anordnas av Nyköping och Norrköpings föreningar och kommer att genomföras den 19 okt som är en lördag, plats och klockslag kommer senare, för er som är intresserade skriv in i er allmanacka. och försök ordna samåkning. Eva och jag åker från Strängnäs och har plats för två till i bilen

Hälsningar Lennart Sevdin

Sommarbrev aug.2019

Hoppas ni haft en skön sommar! Så sakteliga börjar ledigheterna lida mot sitt slut och vardagen tar vid. Jag har fått ett par uppgifter och önskningar från Monica och Hillevi i receptionen. först, ni som undrar över fördelningen av extramål på oss nämndemän, när ett mål läggs ut tar ett dataprogram vid och skickar ut förfrågan, endagars på sms flerdagars på mejl bara när det “krisar” och det inte kommer tillräkligt med “ja” så tar människan vid. detta leder till nästa punkt alldeles för få svarar i rimlig tid på frågan om ett extramål , snälla svara ja eller nej när in får en fråga och så snart ni blivit varse att ni blivit tillfrågade. Och en liten sak till, som ni märkt är det numera Notarien som skriver era tider i domstolen och det är också hon/han som ser tll att ni får era pengar så receptionen sköter inte detta.

Ta vara på de vackra dagar som återstår av sommaren

Hälsningar

Ordförande Lennart Sevdin