Vi ligger rätt i tiden vad det gäller våra föredrag

Vår lokala nämndemannaförening, har legat precis rätt i tiden, då det gäller våra kompetenskvällar. I år har vi hittills haft följande ämnen som hanterats, varav tre av dessa var på den av oss arrangerade regionträffen.  Vi är övertygade om att för att fungera som en fullvärdig lekmannadomare, så måste nämndemännen ha en god insikt i samhället, och där också dess baksidor, vilka vi ofta träffar på under vårt uppdrag.

Eskilstuna-Strängnäs Program under 2018 och 2019

Hittills hållna under 2018

Förutom dessa program, har också vår rådman Bertil Jarl, hittills hållit åtta kvällar om våra lagsituationen, samt om nämndemannaskapet, och det kommer två till kvällar, innan året är slut. Vi planerar nu ett antal mycket intressanta kvällar under 2019, såsom:

  • Att arbeta som lagman och domare internationellt.  Lagman Lars Dahlstedt. berättar om sin erfarenhet , bland annat från Kosovo och andra ställen. På Årsmötet  torsdagen 2019-01-31 klockan 18:00 i ABF Eskilstuna.
  • Skall vi straffa ut sexbrottslingar, eller återassimilera dem?
  • Post traumatisk stress, och risken att blanda ihop den med psykisk sjukdom.
  • Misshandels och våld skador, samt hur dess allvar, och hur de ser ut i PREPP:en samt hur vi skall tolka dessa skadebilder. Ann-Christine Nilsson.

Fler kommer, samt hoppas vi på fortsättning på Bertil Jarls föredragningar.

Som alltid är alla NRF medlemmar välkomna, oavsett vilken förening de är anslutna till.