Bertils Kväll i November 2019

Bertils Novemberkväll
• Både vi ”åldringar” och våra nya nämndemän behövde nog den inledning som Bertil startade med, grunder som nog inte kan upprepas nog ofta.
• 1/ Vad yrkar åklagaren?
• 2/ Vad är styrkt? Bortom rimligt tvivel, bevisat mm.
• 3/ Rubricering
• 4/ Vilken ”påföljd” ska den tilltalade få
• 5/ Är gärningen grov nog för att målsäganden ska vara berättigad till ”skadestånd”? och med vilket belopp? Kränkning, sveda och värk, förlorad inkomst.
• Bertil fortsatte sedan med olika påföljder.
• ”Böter” i ett antal varianter och i kombination med andra påföljder. I brottsbalken kapitel 25, 27, och 28 kan du läsa mer om vilka domar där böter kan ingå i kombination med andra
påföljder
• Hur den tilltalades ålder spelar roll för påföljden tog Bertil också upp. Under 21 år döms den tilltalade normalt aldrig till fängelse dock finns en variant om det bedöms som
nödvändigt och det är sluten ungdomsvård, i Brb (brottsbalken) kapitel 32 beskrivs de olika påföljderna för unga ingående.
• När mer än halva tiden gått delade Bertil ut våra ”hemläxor”
• ”Människoexploatering” till vardags säger väl de flesta människohandel? Dock är det en liten skillnad och en helt egen lag där ännu ingen fällts men det just nu pågår en rättegång mot en krögare som påstås ha utnyttja ett ungt par med uppehållstillstånd och under pistolhot tvigat dem att arbeta gratis i restaurangenEn ganska vidrig företeelse. Brottet togs in i lagstiftningen 2018 men är naturligtvis ingen ny företeelse.
• I normala fall kan man dömas till max 4 års fängelse men om brottet bedöms som grovt är det lägst två år och högst 10 år.
• Den andra delen av ”hemläxan” benämns ” Om brott mot frihet och frid” och känns inte väsensskild från den föregående ”Människoexploatering”
• 4 kap.1 paragrafen där gärningen riktar sig mot barn och om rätten finner att den tilltalade kan dömas för ”människorov” så är straffskalan lägst 2 år och upp till 18 år eller livstid.
• Nästa och årets sista Bertils kväll sista blir onsdagen den 11e december, missa inte den!
• Vid pennan Lennart Sevdin

Påminnelse

Vänner några påminelser:
Tisdag !9/11 kl 17 Bertils kväll Tingsrätten 2 tr
Måndag 9/12 13-1500 besök på Mariefredsanstalten 4 platser kvar
Onsdag 5/2 2020 18 00 Årsmöte på ABF Eskilstuna
Lennart Sevdin Ordförande

Mariefredsanstalten

Studiebesök på Mariefredsanstalten

Nu är det klart, besöket blir den nionde december klockan tretton till femton,

Vi får vara max femton personer och de vill ha in födelsenummer på deltagarna i förväg så anmälan görs till mig på mejl eller SMS och ska innehålla namn och födelsenummer och först till kvarn gäller eftersom vi inte får vara fler än femton. Vidare gäller enskild transport, försök gärna samåka.

Min E-postadress lennart.sevdin@telia.com mobil, 070-5675090

Varmt välkomna

Lennart Sevdin ordförande Nämndemannaförening