Träffen med lagmannen och Bertil Jarl

Onsdagen den 23 november 2016 hade vi möjlighet att träffa vår nya lagman Per Lennerbrant, samt få kunskap och information av Bertil Jarl. Jag fick också ett mail från riksförbundet , där de sände kopian av ett brev som Lagmännen i Stockholms domstolar sänt till nämndemannaföreningarna , i sina domstolar, om utbildning.Se brevet. Nämndemännens riksförbund svarade och ställde förtydligande frågor. Se svaret. Och domstolarnas lagmän svarade och förtydligade. Se lagmännens svar. Av denna konversation kan man utläsa att vi som lekmannadomare, skall vara mycket aktsamma om i vilka situationer vi verkar i och utanför vårt nämndemannauppdrag.

Vår lagman tog upp och tryckte på risken och konsekvenserna av jäv. Vi måste vara mycket vaksamma på att vi inte skall sätta oss i jävssituation, och riskera att både dom och förhandling blir förklarad som ogiltig, och därför måste göras om. Och vi måste vara mycket aktsamma i vårt arbete, så ingen kan uppfatta vår del i förhandlingen, så som ointresserat, eller partiskt eller på annat sätt olämpligt, så att allmänhetens förtroende för domstolen försämras.

Bertil to också upp risken för jäv, och gick igenom reglerna och paragraferna som gäller jäv. Han tog också upp situationer olika situationer, när jäv, eller jävssituation, eller risk för att man kan tro att bedömningen inte varit opartisk. Tyvärr är det inte bara om man har nära släktskap eller vänskap, som jävsliknande situationer kan uppkomma. Det kan t.ex. vara att den ena parten ger ett trevligt intryck, medan den andra ger ett mindre trevligt intryck, så är det lätt att man dömer till den trevligas fördel. Här föreslog Bertil att man skulle försöka att tänka om rollerna för parterna, och se hur man då skulle tänka. Se paragraferna som gäller jäv , lagtext om jäv – 2012-10-16 , jäv i Södertäljemålet och  jäv i Mangsmålet.  Med det menade Bertil, att om det bara finns den allra minsta risk att jäv , kunde uppfattas, så bör man upplysa rådmannen, så han eller hon kan ta ställning.

Lagmannen har infört regeln med att vi skall  komma en halvtimme innan förhandlingen, just på grund av risken för jäv, eller annan anledning till att någon nämndeman inte kan sitta med i förhandlingen.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.