Andra kvällen med Bertil handlade om Terrorismlagstiftning

På kvällsträffen med Bertil, den 21/3 gick Bertil igenom Terrorismlagstiftningen, och dess utveckling, samt visade hur åklagaren i rättegången mot Rakhmat Alikov baseras på den.

Vi gick igenom

Vi kunde här följa hur åklagaren speglar bevisningen mot de olika lagparagraferna, och samtidigt hur vår lagstiftning gällande terroristbrott, både successivt förstärkts, och också anpassats mot

  • Europarådet konvention den 16 maj 2005 om förebyggande av terrorism,
  • Europeiska unionens rambeslut den 28 november 2008 om ändring av rambeslut 2002/475/RIF om bekämpande av terrorism (2008/919/RIF)
  • Punkt 6 i Förenta nationernas säkerhetsråds restitution 2178(2014). Lag (2016:95).

Glöm nu inte att nästa intressanta kväll med Bertil kommer onsdagen 2018-04-04 klockan 18:00.

Kommentera