Nämndeman, vilken brutit mot nämndemännens rättspatos, och begärt ersättning för obefintliga avdrag för inkomstförlust

Nämndmannen har begärt att bli entledigad, vilket också Lagmannen godkänt.  Jag Ordförande i föreningen, har blivit kontaktad och intervjuad av Eskilstuna Kuriren, samt SR Södermanland, om vad vi anser om situationen, samt vårt agerande. Som framgår av reportagen, så var nämndemannen inte medlem i föreningen, men lika fullt riskerar hans agerande att skada nämndemannarollen, Nämndemannaföreningen samt rättsväsendet och vår tingsrätt.. Med anledning av händelsen,samt i förebyggande åtgärd, har jag sänt ut ett mejl om situationen, samt hur man som nämndeman skall agera.till vår tingsrätts nämndemän.. Se utskicket

 

Kommentera