Anmälning till aktivitet

Anmälan till aktivitet
Observera anmälan är bindande och att inte komma, utan att ha meddelat återbud, senast en vecka innan, till konferenser i lokaler utanför Tingsrätten eller resor, kan innebära att föreningen måste debitera föreningens kostnad från den uteblivna.


 Anmälan till aktivitet

Förnamn
Efternamn
Vid besök på fångvårdsanstalt måste man uppge personnummer i föranmälan inför besöket.