Eskilstuna Strängnäs Nämndemannaförening

Eskilstuna Strängnäs Nämndemannaförening hade 2017 års årsmöte den 8 mars klockan 18:00 på Garnisionen och här är den nya styrelsen.

Föreningens styrelse

 

Ni kommer i kontakt med styrelsen via mail styrelse@es-namndeman.se

Årsavgift 250 kronor Postgironummret är: 4964829-8 och bankkonto på Nordea