Eskilstuna Strängnäs Nämndemannaförening

Eskilstuna Strängnäs Nämndemannaförening hade 2019 års årsmöte den 31 januari klockan 18:00 på ABF Eskilstuna och här är den nya styrelsen.

Föreningens styrelse

Mejladresserna ovan, måste skrivas av. Detta för att skydda mot robot sända mejl.

Ni kommer i kontakt med styrelsen via mail styrelse@es-namndeman.se

Årsavgift 250 kronor Postgironummret är: 4964829-8 och bankkonto på Nordea