Regionkonferensen 7/11 2015 i Eskilstuna

Vi var några från Nyköping, Norrköping, Linköping och Eskilstuna Strängnäs. Tyvärr kunde ingen komma från Gotland.  Vi blev ca 30 deltagare, då tyvärr 8 av de anmälda deltagarna inte kunde komma.

Konferensen hade “hur vi dömer” som tema, där vi tog upp både hur säker vi måste känna oss för att döma, samtidigt som vi också tittade på vad några olika domar innebär, samt svårigheterna för den dömde att återgå till en fungerande samhällsmedborgare. Vi reflekterade också om att även en oskyldigt dömd får samma svårigheter att återinträda i samhället efter avtjänad dom.

 • Mötet öppnades Hans Andersson som också gav lite information om vad som sker i Riksförbundet.
 • Staffan Ringskog informerade lite om vår tidning Nämndemannen.
 • Malin Lotterberg Karsuddens rättspsykiatriska sjukhus informerade om Sjukhuset, och om att bli dömd till rättspsykiatrisk vård, samt vad får man med sig vid frigivning / utskrivning..DSC_0290
 • Polisen Lotten Bergman agerade som Språkpolis, där hon på ett humoristiskt sätt, visade konsekvenserna av att slarva med hur man uttrycker sig i text. Det var en mycket uppskattat programpunkt. Bland annat berättade Lotten att kunskapen om interpunktering inte lärs ut, samt att man skall försöka hålla nere längden på meningarna.DSC_0291
 • KRIS   Agnelica, Jimmy och Tobias, berättade om hur arbetar vi och vad får de frikända med sig för att klara sig i samhället. Jimmy berättade om sitt liv före dom, sin dom och framförallt om tiden efter domen. Torbjörn berättade om sitt liv före och efter, samt när han kom på att såhär kan han inte fortsätta sitt liv, då han i princip bara skapat sig problem genom det. Angelica berättade lite om sitt liv och sin roll i KRIS.DSC_0293
 • Jenny Ingårda  Rädda Barnen, berättade om barn och deras livssituation.
 • Hans Andersson sammanfattade med frågan om hur vi dömer.
 • Vi diskuterade om hur vi skall samarbeta i regionen samt vem tar konferensen 2016. Nyköping tar på sig 2016 års regionkonferens. Vi tog upp diskussionen om att använda videokonferens, för att bereda våra utbildningar och konferenser till ett mycket större antal nämndemän.
  Diskussionen om vi verkligen skulle utbilda oss som nämndemän, då vi var valda för att spegla samhället. Här kom vi till slutsatsen, att det i samhället både finns människor, som är intresserade av att förkovra sig och de som inte är det. Detta gör att de nämndemän som tar tillfällena i akt, och utbildar sig, också speglar en del av befolkningen.
 • Hans informerade också lite om vårt  studie informationsmaterial vilket innehåller brottsstatistik, information om olika typer av brott. t.ex. nätbrott.
 • Konferensen avlutades med fika, där vi kunde diskutera de olika ämnena som vi hanterat på konferensen.