Varför är det som det är?

Varför är det så många otäcka frågetecken när man tittar på ökningen av osäkerheten i samhället:

 • Varför har vi områden, där det är mycket högre brottlighet och otrygghet
 • Varför har vi så långa tider mellan brott och straff
 • Varför ökar brottligheten
 • Varför förgrovas brottsligheten
 • Varför ökar ”Otrohet mot huvudman” Gode män, som skor sig på och bedrar sina huvudmän.
 • Varför har vi så extremt låg uppklarande procent av brott
 • Varför verkar det som den vanligaste åtgärden vid polisutredningar är att lägga ner utredningen
 • Varför är de områden där vi har flest kriminella per capita också områden med högsta antal arbetslösa per capita.
 • Varför är det ofta de områden där det är högst antal invandrare som har högst brottslighet
 • Varför har vi ett uppdelat samhälle
 • Varför förhindrar vi nyanlända att arbeta innan de fått uppehållstillstånd och egen bostad
 • Varför förhindrar vi nyanlända att lära sig svenska innan de fått uppehållstillstånd och bostad
 • Varför accepterar vi att välmående kommuner inte behöver bidra i assimilationen av nyanlända
 • Varför tittar man inte på samhälls- och brottsoffer-kostnader, utan på polis, rättsväsende kostnader.
 • Varför tittar man inte på orsak och verkan, i stället för att skrika efter straffskärpning
 • Varför förstår man inte att straffskärpning är totalt verkningslöst, om man inte har avsevärt högre uppklarande procent av brotten.
 • Varför prioriterar man ner de så kallade enklare brotten (instegsbrotten), och förvånar sig över dagens situation med den mängden av grova brott

Ja varför är det så?

 • Kanske för att man inte vill se kopplingarna mellan dessa frågor, och en massa andra frågor. Men vårt problem är att, skall vi komma tillrätta med dagens situation, så måste vi se helheten och förstå orsak och verkan.
 • Kanske är det att vi under ett antal årtionden lärt oss och våra barn att satsa på dig själv och strunta i de andra?
 • Kanske är det för att vi fått så många i samhället som inte känner att de hör hit eller räknas med, eller har en möjlighet att kunna höra hit och räknas med?
 • Kanske är det den nya storskaligheten i rättsapparaten, som gör att delmängderna s synlighet försvinner?
 • Kanske är det att känslan av likavärde och solidaritet har försvunnit
 • Kanske är det allt detta och lite till? Vilket tyvärr nog är närmast sanningen, men problemet är: Hur vänder vi det?