Praktiska saker som Nämndeman

Att vara nämndeman ställer dig inför nya frågor. Vid invigningen den 14/1 2015 så fick vi veta mycket om hur det är att vara nämndeman och vad som förväntas av oss.

Du kommer att få lära dig ännu mer av sådant som är bra att kunna och förstå, för att bli en bra nämndeman, genom att delta i kompetensutvecklingsaktiviteterna som Nämndemannaföreningen har. Du hittar dem i detta dokument, eller i nämndemannarummet och du kan också alltid hitta de senaste programmet på hemsidan es-namndeman.se.

Det finns mer praktiskt att veta, för att ditt nämndemannaskap skall bli så enkelt och bra som möjligt.

 1. Hur gör jag om jag inte kan delta i en av mina schemalagda tingsförhandlingar?
  Får du förhinder behöver du inte ordna ersättare själv. Ring tingsrätten på tel: 016-40 30 370 och domstolen helst dagen innan, så ordnar ersättare åt dig.

  1. Om det sker akut, eller under helg, och du har förrättningen direkt efter, så ring 08:00 – 08:30.
 2. Hur kan jag anmäla att jag kan ställa upp på kort varsel?
  1. Fyll i domstolens inställelseblankett, och lämna eller maila den till domstolens reception.
 3. Hur tillfrågas jag om jag kan ta ett extrating, och hur får jag veta att jag fått det?
  1. Du får ett sms, från tingsrätten där du tillfrågas om du kan ställa upp, och om du kan svarar du ”Ja” .
  2. Du får ett sms om du skall sitta i extratinget, samt ett mail som talar om tid och rum.
 4. Säkerhetskontroll vid tingsrätten.
  1. Nämndemän behöver inte passera säkerhetskontrollen, om de kan styrlka sin identitet som nämndeman via giltig legitimation.
 5. Hur får jag betalt för mitt deltagande i rätten?
  1. Först av allt måste du ha anmält dina bankuppgifter till Nordea via en blanketten du fick vid introduktionen , så dom vet vart de skall betala. Det gjorde du troligast i samband med introduktionen som nämndeman. Måste göras igen om du byter bank.
  2. Sedan vid förhandlingen så finns det en blankett,
   1. där du fyller i dina personuppgifter,
   2. samt när förhandlingen började och när den slutade,
   3. Du fyller också i när du åkt hemifrån och när du beräknas komma hem.
   4. Du fyller i körsträckan tur och retur hemmet. Om sträckan är längre än 50 km enkel väg, så kryssar du i extra inställelseavgift.
   5. Parkeringskostnaden vet du ju inte, så den fyller du i vid näste förhandling.
  3. Att finna bra parkering, är inte så svårt. I gallerian tvärs över gatan finns ett bra parkeringshus. Du kör in från Rademachergatan. Fördelen är att här betalar du vid uthämtandet av bilen. Men vet ju aldrig hur lång en förhandling blir. Du betalar genom att logga in med ditt bankkort eller liknande och sedan loggar du ut med samma kort. En heldag kostar 110: -. Jag parkerar alltid på plan 3, där parkeringsavgiften minskar efter ett par timmar, och det är det lägsta planet, som du kommer åt från hissen inifrån gallerian.
 1. Hur uppträder jag som Lekmannadomare/Nämndeman?
  1. Först av allt, tänk på att du skall inge ett förtroende och ge intryck av att vara en vanlig normal skötsam medborgare.
  2. Tänk på din klädsel. Den skall vara respektabel men inte överdriven. Nämndemännen skall ju ge ett intryck av att vara en spegel av samhället.
  3. Du skall alltid ge intryck av att du intresserat följer vad som sägs under förhandlingarna. Jag brukar försöka följa hur den åtalade reagerar på åklagarens pläderingar, och på vittnenas svar på frågorna.
  4. Glöm aldrig att stänga av mobilen innan du går in till tingssalen. Det är mycket generande och störande, om den ringer under en förhandling.
  5. Syssla aldrig med något annat än att lyssna, följa hur de olika förhandlingsdeltagarna agerar, notera minnespunkter eller studera bevisdokumentation.
  6. Om det är något som är oklart: skriv en liten lapp som du skickar till domaren. Sedan bestämmer domaren om vad som skall göras.
  7. Under överläggningen mellan domare och nämndemän, lyssna på domarens åsikt, och om du inte håller med. Meddela det. Vid bestämmandet av straffet; fundera på vilket straff som bäst hjälper den dömde att bli en fungerande samhällsmedborgare.
  8. Kom ihåg att det som sägs under förhandlingen och överläggningen skall stanna inom den kretsen som sagt det. Det som skall komma ut, är det som skrivs av protokollföraren och det som står i domen. Men kom ihåg och lär dig, så det ökar din erfarenhet som nämndeman.
 2. Hur fixar jag fika på mina raster
  1. Det finns en kaffemaskin, och en kaffebryggare i Nämndemannarummet, men var och en måste hålla med eget kaffe eller egna Tassimo kaffekapslar.
  2. Det finns en kaffeautomat i Tingsrättens väntrum.
 3. Hur komma in efter 17:00
  1. Porten nere vid gatan låses automatiskt klockan 17:00. Om du inte har nyckel, så måste du kontakta någon av personalen för att de skall öppna åt dig.
  2. Porten in till Tingsrätten från trapphuset, låses också klockan 17:00, och den öppnas med brickan och en kod. Tyvärr får inte alla ut brickor där man har kod till. Så även här måste man kontakta någon inifrån som då kan öppna genom att trycka på dörröppningsknappen.
  3. Dörren mellan tingsrättens väntrum och korridoren till nämndemannarummet låses klockan 17:00 och den öppnas med brickan, på samma sätt som du öppnar dörren till nämndemannarummet. Om din bricka inte fungerar vid dörren, så finns det en dörr till in till korridoren utanför nämndemannarummet. Den ligger vid Tingssal 4.
 4. Hur vet jag när jag skall infinna mig.
  1. Du får en schemaläggning via mail, av vilka dagar du skall delta i förhandling, men ingen detaljerad information. Detta beror på att man inte vet exakt om, och när den förhandlingen kommer att ske, förrän några dagar innan.
  2. Du får en mail-kallelse, med information om när och vilken sal. Vid ankomst minst 30 minuter innan förhandlingen, får du veta i receptionen, vilka du skall sitta med, vem som är domare, samt namnet på kärande, svarande och vittnena. Detta för att du skall kunna avgöra om risk för jäv finns, och ge tingsrätten möjlighet att ordna ersättare om så är fallet.
 5. Hur undviker jag att hamna i jävssituation?
  1. Det finns fler olika jävssituationer:
   1. Juridiskt jäv, här är du släkt, eller vän med, eller har ett arbete som gör att du kommer i jävssituation. Ett sådant jäv är ett lagbrott, och ogiltig gör förhandlingen och domslutet, så hela förhandlingen måste göras om.
   2. Emotionellt jäv. Här känner du eller på annat sätt tror att din medverkan i förhandlingen kan kännas obehaglig för den åtalade, något vittne eller dig själv. Det kan kännas som ett svårt integritetsbrott. I denna situation, är det inte ett lagbrott, men även här bör man byta nämndeman. I denna situation är det bra om du själv kan finna en ersättare.
  2. Vilka ersättningar får jag för att jag ställer upp som nämndeman?
   1. Arvode
    1. Arvodet är
     1. Halv dag 08:30 -11:30 ger 250 kronor
     2. Hel dag mer än 3 timmar från inställelse inkluderad extra halvtimmen innan tinget. Ger 500 kronor.
     3. Inläsnings arvode 300 kronor vilket är mycket ovanligt i Tingsrätt, då vi dömer på det som presenteras i Tingssalen.
     4. Övertidsersättning efter 16:30 ger 150 kronor
     5. Extra arvode vid helg 500 kronor
     6. Ersättning vid inställd förhandling görs för allt som inte går att ställa in, eller undvika kostnad för, på grund av kort framförhållning.
    2. Ersättning för inkomstförlust
     1. Anställd får ersättning för det löneavdrag som arbetsgivaren specificerar. Var noga med att arbetsgivaren också inkluderar den avsättning till semesterlön, som också går förlorad, vid ledigheten för inställning i tinget. Domstolen ersätter inte pensionsinbetalningarna. Domstolen kan också ersätta inkomstförlust som uppkommer därför att man begärt ledigt för att sitta i tinget, och tingsförhandlingen inställes. Samma sak gäller om man upptäcker att man är jävig, och därför inte kan delta i förhandlingarna.
     2. Egen företagare, måste själv kunna specificera och visa att inkomstförlust uppkommit, varefter lönedelen av förlusten ersätts. Alltså inte pensionsinbetalningarna
     3. Delägare i aktiebolag eller annan firma. Här ersätts bara inkomstförlust av löneuttag, och inte av förlust av intäkter till företaget. Måste specificeras av bokförningsansvarig person.
 • Ersättning för barntillsyn eller liknande. Ersätts bara för barn under 12 år, som inte har tillgång till ordinariebarntillsyn eller barntillsyn av närstående.
 1. Reseersättning
  1. Med kollektiva färdmedel ersättes den reella kostnaden som kan specificeras med biljett eller kvitto.
  2. Med egen bil Ersättning för färd med egen bil utbetalas bara om resa med bil är lämpligaste färdmedlet.
   1. Milersättning 18,50 kronor per mil
   2. Parkering utbetalas bara om inte kollektiva färdmedel passerar närmaste hållplats var tjugonde minut eller oftare. För nämndemän från Strängnäs och andra som måste byta buss utgår parkeringsersättning.
  3. Hur blir jag medlem i nämndemannaföreningen?
   1. Du blir medlem genom att betala in medlemsavgiften och meddela ditt namn och adress telefonnummer och e-mailadress på din inbetalning. Du kan också komplettera informationen på din inbetalning genom att gå in på hemsidan och under fliken ”Bli medlem” fylla i dina kompletta uppgifter.
  4. Hur får jag lösenord till medlemssidorna på hemsidan?
   1. Du får den när du betalt årets medlemsavgift. Det är viktigt att du lämnar din e-postadress, så vi kan sända lösenordet till dig.
  5. Hur lämnar jag nya eller ändrade adress-, telefon- och e-mail- uppgifter?
   1. https://es-namndeman.se/?page_id=485 Enklast är att du går in på hemsidan och under ”Bli medlem”, där kan du sedan välja om du skall bli ny medlen, ändra adressuppgifter eller om du bytt Domstol.
  6. Hur anmäler jag mig till kompetensutvecklingsaktiviteterna?
   1. Du anmäler dig via hemsidan under fliken ”Medlemsmöten och aktiviteter” här väljer du den aktivitet du är intresserad av och markerar om du är medlem eller inte.
   2. Eller så ringer du, eller mailar mig. ordforande@es-namndeman.se eller tel 0731-421 360.
  7. Hur föreslår jag andra bra kompetensutvecklings aktiviteter?
   1. Gå in på hemsidan under flik ”Vad vill du att vi skall göra under 2017?”
    Här kan du välja förvalda aktiviteter i prioritetsordning, och du kan också skriva in egna förslag, so du prioriterar in i din lista. När du sänder det, får jag det till mig. Och jag tittar alltid igenom medlemsförslag, när vi planerar aktiviteterna.

Vilka krav har man på mig som är nämndeman

Man kräver att jag:

 • skall ha en god kännedom om samhället i stort
 • skall vara intresserad av människor
 • skall ha ett gott rättsmedvetande
 • skall känna att Nämndemannarollen är så viktig att jag är beredd att förkovra mig i området
 • skall förstå att nämndemanna skapet är en ideell verksamhet, som inte kan ses som inkomst bringande verksamhet, och att man till och med måste avsätta obetald tid för kompetensutveckling, för att bli en bra nämndeman.
 • inte är straffade, vilket kontrolleras i belastningsregistret,
 • Inte har genomgått någon konkurs.
 • Jag skall uppträda lämpligt, och jag får inte agera politiskt under min tjänstgöring som nämndeman.
 • Inte inneha annat uppdrag eller arbete, som kan skapa jävsituation. T.ex. sitta i socialnämnden.
 • Inte gett eller ger uttryck av olämpliga åsikter i press, på internet eller likande. Då förtroendet för mig som nämndeman skadas, och härigenom också de domar där jag medverkar.
 • Deltar i den introduktionsutbildning som Domstolarna skall tillhandahålla, vilken är obligatorisk, innan nämndemannen fåt gå i tjänst.
 • Nämndeman kan entledigas av Domstolen om han/hon inte uppfyller lämplighetskraven.
  • Här finns diskussioner om definition på vad som menas med lämplighet, och också hur den entledigade nämndemannen skall kunna få sin sak prövad, så även nämndemännen känner att de hanteras rättssäkert
 • Vi rekommenderar att partierna i samband med sin nominering rekommenderar den nominerade att gå med i Nämndemannaföreningen, då den tillhandahåller kompetensutbildning i nämndemannaarbetet. Såsom hur värdera bevis, alternativa straff, hur utredningar går till och hur en förhandling förbereds, etc.